Vælg sprog

Close

Chefpsykolog efter terroranslag i Paris: Nu handler det om at genvinde tilliden til hverdagen

Når vi mennesker kommer ud for en voldsom hændelse som fx fredagens terroranslag i Paris, vil de fleste efterfølgende opleve en række mere eller mindre stærke reaktioner. Personen kommer i en form for undtagelsestilstand og oplever en følelse af at være ”ude af sig selv” – at være fremmed i egen krop. Det er helt normalt og et udtryk for, at man er i gang med at forstå, hvad der er sket.
 
”Det er vigtigt at kende til de reaktioner, der kan opstå efter en voldsom hændelse, og hvilke forandringer dine omgivelser kan opleve i tiden efter. Du opfører dig anderledes, end du plejer. Du er mere grådlabil, mere irritabel og mere rastløs. Brug dine nærmeste – de er vigtige i vejen tilbage til normalen. Lyt til dine omgivelser og pårørende, som forsø-ger at støtte dig. Del dine tanker og følelser med andre og anerkend og accepter, at reak-tionerne er en naturlig forlængelse af den hændelse, du har været ude for”, forklarer An-nette Gaard, Chefpsykolog i Falck.
 
Hun fortsætter: ”Når vi bliver ramt af så voldsomme hændelser, mister vi vores normale tillid og tryghed til omverdenen for en stund. Vi rystes og oplever meningsløshed og tab af kontrol, hvilket skræmmer og chokerer os, fordi vi konfronteres med vores sårbarhed”.
 
I tiden efter en chokerende oplevelse kan mange opleve symptomer på stress og overbelastning, hvilket kan komme til udtryk ved:
 • En følelse af uvirkelighed i form af ændret tidsfornemmelse
 • Skærpede sanser
 • Kraftig og hurtig hjertebanken
 • Søvnløshed
 • Genoplevelser af det der er hændt
 • Koncentrationsbesvær
 • Fortvivlelse og irritabilitet
 • Sårbarhed og utryghed over hvornår næste hændelse vil indtræffe
 • En følelse af meningsløshed
I princippet er der ikke forskel på voksne og børns følelser, men der kan være forskel på, hvordan følelserne kommer til udtryk. Børns reaktioner afhænger blandt andet af deres alder, udvikling og den følelsesmæssige betydning, hændelsen har for dem. Uanset reak-tionernes karakter er det vigtigt at lytte til barnet og lade ham/hende reagere. Tal med barnet, når han/hun spørger og fortæl så ærligt som muligt om det, der er sket, men undlad detaljer, som barnet ikke kan håndtere eller forstå. Bevar roen og fortæl barnet, at der kommer en hverdag igen.
 
”Børn er ofte meget umiddelbare og kan sagtens tale om alvorlige hændelser i det ene øjeblik for kort derefter at fortsætte i leg – det er ganske normalt. Det vigtigste er, at barnet kan mærke den voksnes nærhed og omsorg”, forklarer Annette Gaard.
 

​Sådan kan du hjælpe
Er du pårørende til én, som har været ude for en voldsom hændelse, er der en række ting, du kan gøre for at hjælpe og støtte vedkommende:

 • Tilbyd praktisk hjælp
 • Tilbyd følelsesmæssig støtte ved at lytte
 • Bidrag til adspredelse ved forskellige aktiviteter og gøremål
 • Vær til rådighed – både nu og fremover
 • Er der tale om et barn, så lyt til og tal med barnet og lad ham/hende reagere

Her kan du søge hjælp
Din praktiserende læge kan hjælpe, støtte og samtidig vejlede dig i, hvilke muligheder der findes for krisehjælp fx psykologhjælp.

 
Andre instanser du kan kontakte for hjælp er:
 
Norge
Lægevagt med akutmodtagelse
 • Oslo: Storgaten 40, +47 2293 2293
 • Bergen: Psykiatrisk legevakt, Solheimsgaten 9, +47 5556 8700
Kirkens SOS
+ 47 22 40 00 40, www.kirkens-sos.no
Mental Helses hjelpetelefon
+47 116 123, www.sidetmedord.no
 
Sverige
Svensk politi
+46 771 14 14 00, https://polisen.se
Vårdguiden
+46 771 11 77 00, http://www.1177.se
Vagthavende præst: +46 18 474 50 32
https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
 
Efter terroranslagene i Paris fredag aften, har Falck sendt et krisehold til Frankrig. Holdet, der består af en krisepsykolog og krisekoordinatorer holder til på hotel Mercure Paris Charles de Gaulle, Allée du Vergers, 95700 Roissy En France. Her kan danske, norske og svenske rejsende søge information, hjælp og rådgivning, herunder hvordan de skal for-holde sig fx i forbindelse med utryghed, medicinske og psykologiske behov, logistik i forbindelse med eventuel hjemrejse samt forsikringsforhold.
 
Rejsende som befinder sig i Paris, kan desuden kontakte Falck Global Assistances døgn-bemandede alarmcentraler.
 
Danmark +45 7025 0405
Norge +47 2149 2415
Sverige +46 858 771 717
Falck Global Assistance er en del af Fralck Group, som udbyder redningsydelser verden over.
 
Falck.com/da/globalassistance bruger cookies.
 

Falck Global Assistance, Sydhavnsgade 18, DK-2450 Copenhagen | CVR: 38049399 | email: globalassistance@falck.com | tlf.: +45 70 25 04 05