Vælg sprog

Close

Falck Global Assistance styrker sin tilstedeværelse i Spanien

Den 1. juni 2015 slår Falck Global Assistance dørene op til et kontor i Malaga, Spanien og styrker dermed sin lokale tilstedeværelse på en af Skandinavernes foretrukne feriedestinationer.
 
Det konkrete set-up i Spanien er et service- og omkostningsfokuseret initiativ, eller i brancheterm et såkaldt ”cost control-center”, der har to hovedformål. ”Formålet med at etablere os i Spanien, skal dels ses ud fra et kundeserviceperspektiv, dels ud fra et kvalitetsperspektiv. Ved at være lokalt til stede i Spanien kan vi levere et endnu højere serviceniveau på stedet og opnå et bedre og mere effektivt samspil med vores leverandører. Disse faktorer skal tilsammen sikre endnu lavere skadeudgifter samt medvirke til en generel afdæmpning i skadeudviklingen fra det spanske område”, forklarer Juan Carlos Cortiletti, Global Network Manager i Falck Global Assistance og ansvarlig for udrulningen af det spanske kontor.
 
Etableringen af det nye set-up ligger i forlængelse af, at Falck i andre dele af koncernen allerede er godt repræsenteret i Spanien inden for ambulancekørsel og brandbekæmpelse.

Falck Global Assistance er lokalt til stede med kundefokuserede alarmcentraler i de enkelte lande i Skandinavien. Det giver en høj kvalitet i serviceleverancen og udgør fundamentet for Falck Global Assistance, som er i kraftig vækst. Det nye set-up styrker alarmcentralerne i Danmark, Norge og Sverige, da det nu bliver muligt at sikkerstille servicekoncept og omkostningsfokus endnu skarpere helt ude de sidste led af serviceleverancen.

 

Selve koordineringen af akutte assistancesager vil også i fremtiden blive håndteret af de skandinaviske alarmcentraler. ”Vi holder fast i vores opfattelse af, at vi kan give den bedste assistanceservice med det dedikerede alarmcentralset-up, vi har nu, hvor kunderne 24/7/365 betjenes på hhv. dansk, norsk og svensk”, fortæller Daniel Hummel, Direktør i Falck Global Assistance.

 
Falck Global Assistance ekspanderer i øjeblikket kraftigt. Dette ses blandt andet i åbningen af kontorer i USA og Kina inden sommerferien og sidste års åbning af en alarmcentral i Indien, hvor der nu er ca. 20 medarbejdere ansat.
 
Falck Global Assistance yder rejse, medicinsk og sikkerhedsassistance og rådgivning til rejsende og udstationerede overalt i verden.
Falck Global Assistance er en del af Fralck Group, som udbyder redningsydelser verden over.
 
Falck.com/da/globalassistance bruger cookies.
 

Falck Global Assistance, Sydhavnsgade 18, DK-2450 Copenhagen | CVR: 38049399 | email: globalassistance@falck.com | tlf.: +45 70 25 04 05