Choose language

Close

Personal data policy

Disclaimer
Denne hjemmeside ejes og drives af Falck Danmark A/S, CVR-nr. 16271241, tlf. 70 33 33 11, email: kontakt@falck.dk (herefter ”Falck”)
Vilkår og betingelser for brug af www.falck.com/en/globalassistance
Brugen af www.falck.com/en/globalassistance (herefter "Hjemmesiden") er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt De ikke kan acceptere betingelserne, beder vi Dem forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.
Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på Hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. Falck tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret.
Indholdet er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Falck ikke har kontrol.
Falck tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Falck garanterer imidlertid ikke, at Hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra Hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra Hjemmesiden.
Links
Der må ikke frames eller deep-linkes til denne Hjemmeside. Det er tilladt at linke til Hjemmesidens forside på en loyal og ikke-konkurrerende måde.
Immaterielle rettigheder
Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. De må alene benytte Hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver Dem. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Falck.
Behandling af personoplysninger
Falck indsamler oplysninger om Dem, når De f.eks. tilmelder Dem et arrangement, workshops, netværk mv. via Hjemmesiden, anvender kontakt-formularen, sender en ansøgning via Hjemmesiden eller tilmelder Dem Falcks nyhedsbreve. Falck indsamler i den forbindelse personoplysninger som f.eks. Deres navn, adresse, stilling, email-adresse, telefonnummer, præferencer, arbejdsplads mv. Deres email-adresse anvendes udelukkende til at udsende disse nyhedsbreve og behandles fortroligt. De kan til- og afmelde Dem nyhedsbrevene på Hjemmesiden.
Når De benytter Hjemmesiden, opsamles der ligeledes oplysninger om Deres adfærd. Dette sker blandt andet ved brug af "cookies". De kan læse mere om Falcks cookie-politik her.
Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler, som udfører hosting af Hjemmesiden. Udvekslingen af oplysninger mellem Falck og den eksterne databehandler sker krypteret.
De kan få nærmere oplysninger om de oplysninger, som Falck har registreret om Dem, ved at rette henvendelse til Falck. De kan i den forbindelse uden betaling få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om Dem eller bede om, at Falck ophører med behandlingen af oplysninger om Dem.
Lovvalg og værneting
Brugen af denne Hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører Hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.
 

​Falck Global Assistance is a part of Falck Group that offers worldwide rescue services.

About Falck Group
​Falck.com/en/globalassistance uses cookies.
 


Falck Global Assistance, Sydhavnsgade 18, DK-2450 Copenhagen | CBR: 38049399 | email: globalassistance@falck.com | tel: +45 70 25 04 05