Choose language

Close
 

Falck doet onderzoek naar de repressieve brandweerzorg in deel Zeeland

​In opdracht van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland voert Falck op dit moment een onderzoek uit naar de repressieve brandweerzorg in Vlissingen, Middelburg en Koudekerke. 

Onderzoek
Het onderzoek sluit aan bij het regionale project ‘Maatwerk in Brandweerzorg’ en is gestart met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken van de brandweerzorg voor het eerder genoemde verzorgingsgebied. Het onderzoek wordt afgesloten met een voorstel voor een toekomstbestendige brandweerorganisatie waarbij rekening is gehouden met de in het gebied aanwezige risico’s en aangesloten is bij landelijke ontwikkelingen zoals RemBrand. 

In Q3 van dit jaar wordt de rapportage aan de Veiligheidsregio Zeeland aangeboden. 

​​

Princenhagelaan 13

4813 DA Breda

The Netherlands​

 

Tel.: +31 (0) 85 130 78 45

 

​​Lees hier​ onze privacyverklaring


Lees hier​ de Algemene Voorwaarden van Falck Holding