Close

Výhody integrácie

 Bez ohľadu na to, v akej oblasti podnikáte, vieme prispôsobiť naše riešenie tak, aby sme vyhoveli potrebám každého klienta.. Budeme s vami úzko spolupracovať a spolu nájdeme pre vaše odvetvie a pracovisko najlepšie riešenie na  ochranu pred požiarom. Znamená to optimalizáciu vašich protipožiarnych služieb tak, aby spĺňali osobitné požiadavky v súvislosti s najnovšími a  pripravovanými legislatívnymi normami. Vaša prevádzka sa zároveň stane bezpečnejšou a cenovo efektívnejšou.

 

Kľúčové výhody prispôsobeného integrovaného riešenia protipožiarnych služieb:

 

Spoločnosť Falck poskytuje flexibilné riešenia prispôsobené potrebám klientov a aktívny prístup s jedným kontaktným miestom pre všetky otázky týkajúce sa požiarov a nehôd, čo výrazne znižuje potrebu interných zdrojov. Optimalizujeme počet súčasných poskytovateľov služieb, pretože spoločnosť Falck dokáže poskytnúť všetky protipožiarne služby vrátane školení, konzultačných služieb, služieb ambulancie a zdravotnej kliniky priamo na mieste.


Dokážeme zabezpečiť súlad s platnou legislatívou, pričom, zaistíme úplný prehľad, kontrolu a transparentnosť v súlade s požiadavkami odvetvia, miestnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými nariadeniami a kontrolnými úradmi. A napokon tiež budujeme dlhodobé partnerstvá. Venujeme dostatok času na to, aby sme sa zamerali na vaše podnikanie a v plnej miere mu porozumeli. Ako spoľahlivý a profesionálny externý partner tak chceme zabezpečiť udržateľnosť a plynulý chod vášho podnikania.