Close

Efektívna prevádzka

Čo sa týka protipožiarnych služieb, spoločnosť Falck má najrozsiahlejšie vedomosti v odvetví. Naše  hasičské jednotky vedú odborníci,  riadia sa platnými právnymi normamy a medzinárodnými štandardmi používajúcimi osvedčené metódy a poznatky. Naše tímy sú stabilné, vzdelané, pripravené, motivované, a používajú najnovšie metódy, techniky a vybavenie.

 

  • Náš systém riadenia hasičských  jednotiek je zdokumentovaný a certifikovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. 
  • Naše stredisko globálneho vzdelávania v oblasti protipožiarnych služieb zbiera, vyvíja a odovzdáva ďalej osvedčené postupy a efektivitu prevádzky v rámci všetkých našich prevádzok na celom svete. 
  • Systém riadenia on-line spoločnosti Falck optimalizuje a štandardizuje všetky postupy týkajúce sa protipožiarnych riešení, pričom pre všetkých našich zákazníkov zabezpečuje možnosti neustáleho profesionálneho rastu a všetky potrebné technické pokyny.

 

Istota - Zavedenie globálnych štandardov na miestnej úrovni vám zabezpečí istotu  a zaistí bezpečnosť klientov aj zamestnancov. 


See also

Contact us for more information

​We can help you with everything concerning fire fighting
Go to contact page