Close

Ľudia

Spoločnosť Falck sa stará o svojich ľudí. Či už presuniete svoj existujúci personál z hasičskej jednotky  k nám, alebo vám poskytneme svoj nový personál, zabezpečíme, aby boli vo vašej hasičskej jednotke vysokomotivovaní zamestnanci s najlepšími zručnosťami pomocou:

 

  • školení v súlade s najlepšími štandardmi v danom odvetví a s medzinárodnou akreditáciou,
  • príležitostí pre profesijný rozvoj a možnosti získať praktické skúsenosti.

Spokojný zamestnanec je z dlhodobého hľadiska prínosom v zmysle zabezpečovania efektívnosti a ochrany vášho majetku. Zamestnanci, ktorí prídu do spoločnosti Falck, získajú optimálne pracovné podmienky a tieto výhody potom spoločnosti vrátia vo forme tých najkvalitnejších služieb našim zákazníkom.


Stať sa členom tímu spoločnosti Falck tiež znamená stať sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje hasičské služby v priemyselnom sektore ako hlavný predmet svojho podnikania. Je to tiež možnosť získať medzinárodné odborné znalosti v oblasti ochrany pred požiarmi, absolvovať odborné  školenia a naučiť sa používať modernú hasičskú techniku.


A napokon, zamestnanci spoločnosti Falck tiež majú príležitosť pracovať aj v iných oblastiach podnikania spoločnosti na celom svete.


See also

Contact us for more information

​We can help you with everything concerning fire fighting
Go to contact page