Close

Prevádzková kontrola

Štruktúra transparentného, riadeného a nepretržitého podávania hlásení je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o využitie externých dodávateľov v prípade takej dôležitej otázky, ako je vaša hasičská  jednotka. Spoločnosť Falck dokumentuje a sleduje všetky poskytované služby v súlade s platnou zmluvou o poskytovaní služieb.


Okrem toho kľúčové neustále hodnotíme ukazovatele výkonu a uisťujeme sa, že naše ciele sú v súlade s požiadavkami klienta a vedú k optimalizácii nákladov.

 

Výhody zabezpečenia služieb pomocou spoločnosti Falck:

 

  • Zásadné zjednodušenie prevádzky služieb v oblasti požiarnej ochrany
  • Lepšia kontrola výdavkov uzavretím zmluvy na základe dohodnutého pevného mesačného predplatného
  • Vypracovanie spoločného investičného plánu počas platnosti zmluvy umožňuje optimalizovať vaše vybavenie
  • Prísna kontrola nákladov na tovary a služby s využitím komplexných riešení protipožiarnej ochrany dodávateľa s dôkladnými znalosťami o vašej prevádzke

Náš špeciálne vyvinutý počítačový operačný systém umožňuje získať celkový prehľad a kontrolu nad všetkými službami a podkladmi pre vašu hasičskú  jednotku. Pre vás to znamená neustály prístup k údajom a nahlasovanie informácií týkajúcich sa kľúčových ukazovateľov výkonu a poskytovaných služieb.


See also

Contact us for more information

​We can help you with everything concerning firefighting
Go to contact page