Close

Veľká Británia

David Roberts

Managing Director


Vzdelanie

MSc Strategic Management, University of Bristol

BA (Hons) History and Politics, University of Liverpool


David Roberts pracuje v spoločnosti Falck od roku 2013 na pozícii Managing Director pre divízie Falck Fire Services.  Predtým pracoval na rôznych manažérskych pozíciách vo výrobe a energetických službách.

 

Davidova profesionálna kariéra začala v roku 1997, kedy bol poverený vedením obchodného rozvoja, zákazníckeho servisu a logistiky v spoločnosti AssiDoman Packaging a neskôr v spoločnosti Westcode Semiconductors. V roku 2002 sa David Roberts zamestnal v spoločnosti Wavin Plastics, kde pracoval na rôznych vedúcich pozíciách v obchode a prevádzke v dvoch podnikových radách. V roku 2008 zo spoločnosti odišiel a  prešiel do spoločnosti South West Water. Počas nasledujúcich dvoch rokov viedol oddelenie vzťahov so zákazníkmi a v roku 2010 bol vymenovaný za riaditeľa pre obchodný rozvoj v spoločnosti South West Water. Založil a viedol obchodné oddelenie, ktoré sa stalo samostatnou dcérskou spoločnosťou Source for Business. V roku 2013 prestúpil  do spoločnosti Falck.

 

David Roberts, Managing Director- Falck Fire Services

Kontakt

E-mail: david.roberts@falck.com

Mobile: +44 742 560 8741

 

John Trew

Operations Director


Vzdelanie

NVQ Level 5 Management, 2007 - MIFirE - MCMI

Advanced Airside Operations (BAA)

NVQ Training Assessor (D32,33,34)


John Trew pracuje v spoločnosti Falck od roku 2010. Najskôr na pozícii Senior Specialist Consultant na oddelení Aviation Fire Safety a od roku 2013 ako Operations Director pre divíziu Falck Fire Services v Spojenom kráľovstve. Predtým John pracoval na rôznych vedúcich pozíciách v oblasti hasičských a záchranných služieb.

 

John začal svoju kariéru ako hasič RAF v polovici 70. rokov a v roku 1979 začal svoju 30-ročnú kariéru ako prevádzkový hasič spoločnosti BAA na letiskách Gatwick a Heathrow. V roku 2006 bol vymenovaný za vedúceho hasičskej jednotky na letisku. Počas tejto doby bol zakladajúcim prezidentom asociácie International Aviation Fire Protection Association a 15 rokov pracoval ako hasič na dôchodku v Hasičskom záchrannom zbore v Hertfordshire, kde pôsobil ako veliteľ jednotky.
 
Dva roky pracoval v administratíve ako inšpektor regulácie letectva, CAA. V roku 2010 sa vrátil k svojej pôvodnej profesii a zamestnal sa v spoločnosti Falck. Počas celej svojej kariéry získal akreditácie na základe svojich skúseností a je členom rôznych hasičských združení.
John Trew, Operations Director- Falck Fire Services

Kontakt

E-mail: jt@falck.com

Mobile: +44 777 195 6689