Close

Informácie o službách Falck Fire Services

Spoločnosť Falck má za sebou dlhú históriu záchranných služieb prvej pomoci, na ktorú je hrdá. Od založenia spoločnosti Falck v roku 1906 sú naším kľúčovým predmetom podnikania protipožiarne služby pre verejný aj priemyselný sektor. 

Všetky naše činnosti sú spojené s naším kľúčovým poslaním:

  • zabraňovať nehodám, a mimoriadnym situáciám,
  • rýchlo a kompetentne zachraňovať a pomáhať ľuďom v tiesni,
  • pomáhať odstraňovať následky spôsobené haváriami,
  • rehabilitovať ľudí po chorobách a zraneniach,
  • vždy byť na mieste a pomôcť ľuďom zaistiť bezpečný život.
Spoločnosť Falck má už za sebou viac ako 100 rokov skúseností ako poskytovateľ hasičských služieb a je najväčším svetovým súkromným prevádzkovateľom protipožiarnych služieb. V rámci nášho dlhodobého záväzku byť poprednou spoločnosťou sa neustále snažíme rozvíjať našu technológiu, prevádzkové postupy a systém riadenia protipožiarnych jednotiek. Vymieňame si informácie o osvedčených postupoch a skúsenosti s našimi protipožiarnymi jednotkami. To je zárukou, že neustále zlepšujeme úroveň protipožiarnej bezpečnosti a v spolupráci s našimi klientmi sa snažíme o dosahovanie špičkových prevádzkových výsledkov.
Sme dôveryhodným partnerom v oblasti protipožiarnych služieb. Môžete byť teda úplne pokojní a spoľahnúť sa, že sa o vašu protipožiarnu jednotku postaráme zodpovedne.

Kľúčové fakty o  Falck Fire Services::

  • vedieme 37 priemyselných a 148 verejných hasičských jednotiek,
  • máme viac ako 600 hasičských vozidiel,
  • máme takmer 4 000 zamestnancov, ktorí pracujú v rámci hasičských a záchranných služieb spoločnosti Falck, a takmer 1 000 z nich pracuje v jednotkách, ktoré sú poskytnuté priemyselným spoločnostiam ako externí zamestnanci,
  • sme popredným svetovým poskytovateľom hasičských školení a konzultačných služieb pre priemyselné odvetvie.

Miesta

falck_fire_services_global_presence.png 

Špičková úroveň prevádzky na celom svete: naše lokálne poskytovanie služieb.

Spoločnosť Falck má hasičské jednotky a poskytuje služby rôznym odvetviam na celom svete. Spolupracujeme s mnohými poprednými svetovými poskytovateľmi hasičského vybavenia a systémov, vďaka čomu máme prístup k najnovšej technológii a poznatkom, ktoré využívame pri našej práci.


Skúsenosti, ktoré získame vďaka tomuto pôsobeniu na celom svete, nám dávajú možnosť nepretržite vyvíjať naše služby. Znamená to naše najlepšie prevádzkové postupy, ktoré môžeme odovzdávať ďalej v rámci rôznych odvetví a všetkým zamestnancom. Ako celosvetový štandard medzi protipožiarnymi jednotkami robíme viac, než len posilňovanie našej prevádzkovej dokonalosti: neustále udávame smer našim jednotkám, aby mali prístup k poznatkom a skúsenostiam z celého sveta.


Špičková kvalita prevádzky na celosvetovej úrovni je zárukou kvalitných služieb poskytovaných lokálne.

 

Ako to robíme?

Odborníci s bohatými skúsenosťami z rizikových odvetví a letísk, ktorí pracujú v našom stredisku globálneho vzdelávania v oblasti protipožiarnej ochrany v Kodani, zbierajú  údaje v jednom globálnom riadiacom a počítačovom systéme. Systém slúži ako podpora našich prevádzkových a riadiacich tímov  na celom svete. Pomáha rozvíjať ich podnikanie a zavádzať naše štandardy.


Služby Falck Fire Services si udržiavajú členstvo a podporujú popredné hasičské inštitúcie, ako sú napríklad NFPA, JOIFF, LASTFIRE a CTIF.